Разкрита схема за източване на обществени италиански средства, в която са замесени български и италиански физически и юридически лица, а именно фирмите: Finest S.P.A. Pordenone, Italia , Dolomiti Energia Holding S.P.A, Trento, Italia и Alperia S.P.A., Bolzano, Italia, иPVB Power S.P.A, Trento, Italia. 

Тази седмица  България бе скандализирана с разкрита схема за източване на обществени средства в особено големи размери ( около 40 млн.евро ) . В организирана по този повод прес конференция, състояла се в прес-центъра на Българската Телеграфна Агенция, един от съдружниците на фирмаPVB Power S.P.A, Trento, Italia г-н Желю Ганчев,изнесе информация за начина , по който са източени парични средства, основно от две български дружества „ВЕЦ Марица“ ЕООД и „ВЕЦ“ Своге АД, които са дъщерни дружества на фирма „ПВБ Пауър България“ АД, с акционери  Finest S.P.A. Pordenone, Italia , Dolomiti Energia Holding S.P.A, Trento, Italia и Alperia S.P.A., Bolzano, Italia, иPVB Power S.P.A, Trento, Italia. Способът за източването на тези средства е бил чрез строителство и договори за услуги на неколкократно завишени над пазарните цени. Отклонените средства са превеждани в италиански фирми, както и в българските фирми „България Инженеринг“, „Дилков Истейт“, които са собственост на Изпълнителния директор на „ВЕЦ Своге“ АД, „ПВБ Пауър България“ АД и „ВЕЦ Марица “ ЕООД. На прес конференцията стана ясно, че г-н Желю Ганчев е уведомил българските и италиански правораздавателни органи за вземане на отношение по случая.

Очаквайте нови разкрития и документи